Utveckla ledare

Förbereda och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget, utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov och lära känna varandra och varandras värdegrund.

I do ABs alla konsulter har egen lång erfarenhet som chef, ledare och företagare. Vi brinner för att skapa ett hälsosamt ledarskap som skapar motivation genom självkännedom, tillit och ödmjukhet. Detta kan vi bidra till på olika sätt, här är några;

  • Stödja lednings- och arbetsgrupper som processledare
  • Stödja och coacha chefer och ledare i deras ledarposition
  • Utveckla ledarskapet på alla nivåer
  • Konflikthantering och samarbetsfrågor
  • Genomföra 360° ledarskapsassessment samt organisationsanalyser utifrån ledarskapskompetenser
  • Due diligence på organisationens ledarskap, mm.

De bästa ledarna är de som känner sig själva och är genuint intresserade av att hjälpa andra!