Skapa & utveckla team

Behöver din ledningsgrupp eller arbetsgrupp ny inspiration och ett mer innovativt sätt att arbeta tillsammans på? Behöver ni integrera olika kulturer och öka effektiviteten i gruppen? Skapa innovativa team!

Behöver din ledningsgrupp eller arbetsgrupp ny inspiration och ett mer effektivt eller innovativt sätt att arbeta tillsammans på?
Behöver ni integrera olika personligheter och kulturer i gruppen?

Behöver teamledaren/chefen stöd för att leda gruppen på ett sätt som ökar motivation och effektivitet?

Detta är några av de behov vi kan lösa i era grupper. För att bli ett team krävs att ni har en gemensam målsättning, kan komplettera varandra och ta gemensamt ansvar. Teamet ger prestationer utöver det vanliga och är mer än summan av de enskildas insats.

Visste du att endast 30% av arbets- och projektgrupper når sina mål?

I do AB kan erbjuda möjligheter och arbetssätt för att öka ditt teams innovation och effektivitet.

Ett av våra verktyg: DISC-analys

Vill du lära dig mer om;

  • dig själv och hur andra kan uppleva dig?
  • hur du kan öka din framgång i kommunikationen med andra?
  • att läsa andras kommunikationsstilar?
  • att tydligare kommunicera och hantera diskussioner och konflikter?

DISC-modellen är ett av världens mest använda analysverktyg som beskriver och förklarar varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Det hjälper dig att förstå dig själv, dina medarbetare/kollegor och kunder och används i situationer där människors olikheter har betydelse för att öka framgång och samarbete. DISC® är inte en komplett översikt över personligheten utan riktar in sig på individers olika beteendedrag. Modellen beskriver individen utifrån fyra beteendemönster med starka och svaga sidor i mötet och kommunikationen mellan människor. Profiles Internationals DISC-analys heter Profiles Prestationsindikator, PPI, och ger dig en kartläggning av dina föredragna beteendemönster som du får i en individuell rapport. Det går också att ta fram Teamanalyser ifall en hel enhet vill genomföra PPI. Vill du veta mer: Faktablad PPI

Medarbetarcoaching
Våra coacher är alla erfarna coacher som arbetar konkret och målstyrt. Du som klient får hjälp att finna dina styrkor och mål och tillsammans skapar vi framgång för dig!
Vi har diplomerade och certifierade coacher enligt ICF och även tillgång till legitimerade psykologer.

Performance management
Vi kan stödja din organisation i att kartlägga och utveckla prestationerna. Vi kan göra beräkningar på vad bristande prestationer kostar i dagsläget samt göra mätbara insatser som lönar sig!