Rekryteringsstöd

Hur tillsätter du rätt person till rätt uppgifter och rätt roll? Vilka möjligheter och risker finns i rekryteringen/placeringen? Hur coachar du dina medarbetare till deras fulla potential? Profile XT, ger dig tre tester i en med jobbmatchning mot kraven i er organisation.

I do AB har erfarna konsulter som kan stödja med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

Rekryteringsstödet kan innefatta;
– persontest, matchning och second opinion
– Managerial Fit, matchning av individ och chef
– framtagning av kravprofiler, Prestationsmodeller och top performer-analyser
– delar eller hela rekryteringsprocesser.

Talent management och karriär
Vi erbjuder olika sätt att utveckla talanger och karriärer, exempelvis genom talangprogram för att finna framtidens ledare där vi kombinerar grupp- och individbaserad utveckling. Vi gör detta med workshops med upplevelsebaserade övningar, hemuppgifter och individuell coaching mellan workshops – allt för att implementera och våga prova nya angreppssätt i det dagliga arbetet.

Outscourcing av Assessment Center
Kunder med regelbundna behov av att göra assessments (för rekrytering och utveckling) kan överlämna hela eller delar av ansvaret till oss. Vi bygger upp (eller tar över) ett system för assessments där vi utvecklar, genomför och administrerar ert företags behov av att genomföra olika tester och analyser av individer och grupper. Vi gör också kravprofiler, sk Prestationsmodeller, för olika positioner. Genomförande av bedömningar genom praktiska Assessment Center-metodik kan också erbjudas av våra konsulter.

Vet du idag vad som gör att en del av dina medarbetare är toppresterare?

Om inte så kan vi visa varför en del toppresterar och andra inte. Utifrån denna kunskap kan vi skapa ett ”framgångs-DNA” som fungerar i er verksamhet och i er kultur.

Omställning och karriärväxling
Våra konsulter och coacher har lång erfarenhet från att stödja individer och organisationen när förändringar gör att kompetens och individer behöver hitta andra vägar i sin karriär. Några exempel är;
Karriärcoaching
Omställningsprogram i grupp och/eller för individ
Kris- och stresshantering mm.

Utbildning

Vill du lära dig marknadens mest utvecklade  jobbmatchningstest?