Organisation, strategi & process

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer att förändras. I-do AB’s styrka vad gäller förändringsarbete är att vi sätter oss in i och påbörjar förändringsarbetet där människorna och organisationen befinner sig. Vi och kunden jobbar tillsammans mot målet.

Vart ska vi? När och hur? Varför? Relevanta frågeställningar i alla organisationer och projekt.

I do AB har lång erfarenhet av att stödja i strategiska frågor inom både privat sektor och statliga myndigheter samt regioner. Vårt arbetssätt fokuserar på Verksamhet, Människa och Utveckling och vi kan garantera att vi söker konkreta och jordnära resultat som kan tillämpas av alla!

Bland annat kan det handla om organisation och behov, analys av nuläge, vision och mål, prioriterade strategier, operativa mål, ledningssystem samt förankring och implementering