Identifiera och utveckla företagskultur

”Culture always fights strategy”

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer att förändras. I do AB’s styrka vad gäller förändringsarbete är att vi sätter oss in i och påbörjar förändringsarbetet där människorna och organisationen befinner sig. I do och kunden jobbar tillsammans mot målet. Verkligheten och människorna som verkar i den, är nyckeln till hur väl man lyckas i ett förändringsarbete.

Områden vi arbetar med innefattar både de mjuka frågorna, såsom ledarskap vid förändring, företagskultur och värderingar, etik och visioner, implementering och integrering såväl som de hårda frågorna såsom mål och strategi, processorientering och ledningsprocessen.

Visste du att cirka 80% av alla förvärv & fusioner misslyckas att nå de mål som var underlag för beslutet på grund av svårigheten att integrera kulturer?

I do AB erbjuder kompetens, förändringsprocesser
och metodstöd inom exempelvis:

  • Kartlägga, analysera och utveckla värderingar och företagskultur
  • Bistå i strategi och målformuleringar samt genomförande
  • Identifiera och analysera verksamhetsprocesser
  • Kulturell due diligence, mm.