Chef att hyra

Förbereda och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget, utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov och lära känna varandra och varandras värdegrund.

Chef-att-hyra: HR-tjänster (rekrytering, bygga och utveckla HR-stöd och organisation, stöd till chefer, arbetsrätt mm) och HR-chef,

Verksamhetschef: Inom områden som; Marknad, Försäljning, Kundservice/call center, Konsultverksamhet, Administration/Shared service mm.

Kommande evenemang

  1. Onlineutbildning “Färgerna” – introduktion till DISC

    augusti 18 @ 15:00 - 16:00
  2. Ledarskap på distans | Webinar

    augusti 20 @ 16:00 - 16:30
  3. Medarbetarskap på distans | Webinar

    augusti 27 @ 16:00 - 16:30