Chef att hyra

Förbereda och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget, utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov och lära känna varandra och varandras värdegrund.

Chef-att-hyra: HR-tjänster (rekrytering, bygga och utveckla HR-stöd och organisation, stöd till chefer, arbetsrätt mm) och HR-chef,

Verksamhetschef: Inom områden som; Marknad, Försäljning, Kundservice/call center, Konsultverksamhet, Administration/Shared service mm.

Kommande evenemang

  1. Digital DISC-analys utbildning

    september 8 @ 10:00 - 16:00
  2. Rekryteringstest ProfileXT® – för test och utveckling

    september 21 @ 09:30 - 17:00
  3. DISC-analys utbildning

    oktober 6 @ 08:00 - 17:00