Tjänster

Din framgång är vårt fokus

Coaching – en skräddarsydd, effektiv och rolig metod för att nå dina mål, arbeta med förändring och utveckling, individuellt och/eller i grupp. Vill du utveckla din karriär eller ditt ledarskap? Behöver du hitta sätt att hantera konflikter och relationer? Coaching är ett samarbete där Coachen ställer kraftfulla frågor vilka öppnar för nya tankar, perspektiv och beteenden.

Förbereda och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget, utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov och lära känna varandra och varandras värdegrund. Läs mer »

 

Förbereda och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget, utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov och lära känna varandra och varandras värdegrund. Läs mer »

 

”Culture always fights strategy” Läs mer »

 

Behöver din ledningsgrupp eller arbetsgrupp ny inspiration och ett mer innovativt sätt att arbeta tillsammans på? Läs mer »
Behöver ni integrera olika kulturer och öka effektiviteten i gruppen?
Skapa innovativa team!

Hur tillsätter du rätt person till rätt uppgifter och rätt roll? Vilka möjligheter och risker finns i rekryteringen/placeringen? Hur coachar du dina medarbetare till deras fulla potential? Profile XT, ger dig tre tester i en med jobbmatchning mot kraven i er organisation.
Läs mer »

 

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer att förändras. I do AB’s styrka vad gäller förändringsarbete är att vi sätter oss in i och påbörjar förändringsarbetet där människorna och organisationen befinner sig. Vi och kunden jobbar tillsammans mot målet. Läs mer »