I do stolta partners till Stockholm Scaleup Program

Stockholm Scaleup Program är ett kostnadsfritt tillväxtprogram som ger utrikesfödda kvinnliga företagare affärsrådgivning, ledarskapscoaching, kontakt med investerare och nätverk med kvinnliga företagare.

Partnerskapet innebär att I do levererar coaching för framgång inom ledarskapet och tillväxten i de antagnas företag. Programmet pågår under fyra månader och startar löpande under våren.

Läs mer här 

Sprid gärna ordet vidare i ditt nätverk, tillsammans kan vi nå fler med denna möjlighet!