I do AB är strategisk samarbetspartner avseende Profiles International AB:s verktyg för assessment, rekrytering, team- och ledarskap, DISC samt Talent management.
Läs mer om verktygen på www.profilesinternational.se