Rekryteringsförsäkring

Skulle du investera 1 miljon på ett verktyg/system utan bruksanvisning? Sannolikt inte.

Men när människor rekryteras och omplaceras så används oftast magkänsla och lättmanipulerade CV’s.
Och man har ofta bara en känsla för hur man på bästa sätt coachar personen mot de krav som kultur och roll ställer.

Det vill vi råda bot på genom att försäkra Dig om att jobbkandidaten klarar utmaningarna!

Vår Rekryteringsförsäkring innehåller:

  • Behovsanalys
  • Kundanpassad kravprofil
  • Testning och matchning mot kravprofil
  • Återkoppling till kandidat second opinion till rekryterande chef
  • Rapporter – Intervjuguide och Coachingrapport

Kostnad per rekrytering: 9 500 kr (standardpris 15 000 kr)
Skulle nyanställningen/omplaceringen till tjänsten avbrytas inom 3 månader på grund av att kandidaten inte klarar det vi påvisat går försäkringen in och du får en ny process för endast 50% av kostnaden.

Processbeskrivning:

Du meddelar vilken/vilka kandidater som finns, kan självklart även vara redan anställda som ska karriärutvecklas.
Vi tar fram en kund- och kulturanpassad kravprofil för tjänsten åt er.
Vi testar kandidaten, matchar mot kravprofilen och återkopplar till kandidaten med en individuell utvecklingsplan.
Därefter får rekryterande chef vår second opinion om kandidaten och tydliga tips för att leda personen på bästa sätt.
Till sist får chefen en Coachingrapport för framgångsrik onboarding.
Klart att anställa!

Erbjudandets pris gäller till och med 30 december 2019 – Processgenomförande senast under januari 2020.

Kontakta oss här för din REKRYTERINGSFÖRSÄKRING!

Välj även till (kostnad tillkommer):

1. Analys av Top Performance i aktuell position för att ta fram kravprofil att matcha personen mot.
2. Matchning chef och medarbetare för att se utmaningar i kommande samarbete.
3. Coaching till chef och/eller kandidat för extra framgångsrik onboarding.