Om I do

Din framgång är vårt fokus

Din framgång är vårt fokus. Dina mål överträffas med validerade, inarbetade metoder och erfarna coacher och rådgivare med egen ledare erfarenhet. Vi synliggör och tillvaratar din kompetens och stöder dig i din och din organisations förändring.

 

I do AB bildades 2005 utifrån upplevda behov hos kunden med en idé att samla de bästa coacherna och konsulterna för att bli marknadsledande i Norden.

I do AB skapar förutsättningar för bestående förändringar och överträffade mål hos våra kunder. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda coaching, rådgivning och utvecklingsprogram. Vårt arbete präglas av ett coachande arbetssätt, förändringsintegration och kundanpassade metoder och processer.

 

 

Postadress:
Box 4005
131 04 Nacka

Besök oss på:
Humlegårdsgatan 4
114 46 Stockholm

Mona Berggren, VD, coach och seniorkonsult
070-646 56 20 eller 0700-915 960

Peter Moberg, seniorkonsult, utbildningsansvarig
073-091 33 00