Det är ofta ensamt att vara chef i sin verksamhet… I en allt mer konkurrensutsatt position för verksamheten, ställs det ökade krav på ledaren och ledarskapet, både internt och externt. Antalet arbetsuppgifter och problemställningar ökar, tid för egen reflektion och analys minskar. Detta kanske trots att behovet av just reflektion ökar. Det blir inte av, att få tillfälle att vrida och vända på frågorna.

Ett individuellt program, anpassat till ledarens arbetssituation, byggt på och speciellt för ledaren själv (som individ, chef och privatperson), är att föredra.

 

  • Resultatet är att ledaren känner sig mer positivt utmanad, får tydligare beslutstöd och många bra diskussioner med en professionell affärs- och organisationskonsult.
  • Resultatet blir ofta tydligare prioriteringar, större beslutskraft och ett bättre ledarskap. Helt enkelt ett större engagemang och roligare på jobbet.