Kunder

Din framgång är vårt fokus

Våra kunder och referenser

Privat sektor

AQ Group, Asfaltgruppen, BectonDickinson, Bonnier Books, Comveritas, Enercon, FRANK Projektpartner, Green landscaping, Human IT, Interzon, Jackson Trädvård, JOM, Kjell & Co, Ledarna, Lexicon-koncernen, Medborgarskolan, Midroc, Moment Psykologi, NCAB Group, Presto, Previa, Profiles International, SJ, Signalisten, Structor, Svenska Brasserier, TSS, WSP samt företagsledningar i mindre och medelstora ägarledda bolag.

Medlemsorganisationer: Svenska kyrkan, exempelvis Aneby församling och Botkyrka församling, HRF, Hushållningssällskapens Service mfl.

Ideella organisationer: Barncancerfonden

Statliga myndigheter

I do AB och dess konsulter har erfarenhet från cirka 20 statliga myndigheter.

Arbetsförmedlingen, Försvarsmyndigheter, Försäkringskassan, Kustbevakningen, Länsstyrelsen, MSB, Regeringskansliet med flera departement, Tillväxtverket mfl.

Kommun, landsting och regional utveckling

Vi har mångårig erfarenhet även från kommuner, landsting och regioner.

Interreg, Norbergs Kommun, Region Skåne, Stockholms stad, Stockholm Business Region, Varuförsörjningen, Värmdö Kommun mfl.

”Jag har anlitat I do AB för ledarcoaching och utvecklingsinsatser för ledningsgrupp och min avdelning. Jag har även nyttjat test och second opinion i samband med rekrytering. Samarbetet har pågått under flera år och har bland annat resulterat i uppnådda individuella och avdelningsvisa mål avseende intern verksamhetsutveckling. För mig är I do AB ett professionellt företag som är lyhörda för mina behov och som hjälper mig själv finna de lösningar som jag har behov av.”

 

Avdelningschef, Inom Samhällsbyggnad