Kunder

Din framgång är vårt fokus

Privat sektor

AQ Group, Bravida, Civilekonomerna, CSC, FRANK Projektpartner, Green landscaping, Human IT, Jackson Trädvård, Kjell & Co, Ledarna, Lexicon IT-konsult, Medborgarskolan, Midroc, NCAB Group, Previa, Profiles International, SJ, Structor, TransAtlantic, Ur & Penn, WSP mfl. Företagsledningar i mindre ägarledda bolag.

Statliga myndigheter
I do AB och dess konsulter har erfarenhet från cirka 20 statliga myndigheter. Exempelvis 
Arbetsförmedlingen, Försvarsmyndigheter, Försäkringskassan, Kustbevakningen, Länsstyrelsen, MSB, Regeringskansliet med flera departement, Räddningsverket, SMHI, Tillväxtverket mfl.

Kommun, landsting och regional utveckling
Mångårig erfarenhet även från kommuner, landsting och regioner. Exempelvis;
Region Skåne, Stockholms stad, SL, Södersjukhuset, Södertälje kommun, Skånetrafiken, Värmdö kommun mfl.

“Jag har anlitat I do AB för ledarcoaching och utvecklingsinsatser för ledningsgrupp och min avdelning inom WSP Samhällsbyggnad. Jag har även nyttjat test och second opinion i samband med rekrytering. Samarbetet har pågått under flera år och har bland annat resulterat i uppnådda individuella och avdelningsvisa mål avseende intern verksamhetsutveckling. För mig är I do AB ett professionellt företag som är lyhörda för mina behov och som hjälper mig själv finna de lösningar som jag har behov av.”

  Elisabeth Söderberg

Avdelningschef, WSP Samhällsbyggnad Karlstad