Kunder

Din framgång är vårt fokus

Privat sektor

AQ Group, Asfaltgruppen, Bravida, Bonnier Books, Civilekonomerna, CSC, Enercon, FRANK Projektpartner, Green landscaping, Human IT, Interzon, Jackson Trädvård, Kjell & Co, Ledarna, Lexicon IT-konsult, Medborgarskolan, Midroc, Moment Psykologi, NCAB Group, Previa, Profiles International, SJ, Structor, TransAtlantic, WSP mfl.
Företagsledningar i mindre ägarledda bolag.

 

Statliga myndigheter – I do AB och dess konsulter har erfarenhet från cirka 20 statliga myndigheter

Arbetsförmedlingen, Försvarsmyndigheter, Försäkringskassan, Kustbevakningen, Länsstyrelsen, MSB, Regeringskansliet med flera departement, Räddningsverket, SMHI, Tillväxtverket mfl.

 

Kommun, landsting och regional utveckling – mångårig erfarenhet även från kommuner, landsting och regioner

Botkyrka Församling, Norbergs Kommun, Region Skåne, Stockholms stad, SL, Södersjukhuset, Södertälje Kommun, Skånetrafiken, Värmdö Kommun mfl.

“Jag har anlitat I do AB för ledarcoaching och utvecklingsinsatser för ledningsgrupp och min avdelning. Jag har även nyttjat test och second opinion i samband med rekrytering. Samarbetet har pågått under flera år och har bland annat resulterat i uppnådda individuella och avdelningsvisa mål avseende intern verksamhetsutveckling. För mig är I do AB ett professionellt företag som är lyhörda för mina behov och som hjälper mig själv finna de lösningar som jag har behov av.”

 

Avdelningschef, Inom Samhällsbyggnad