Alla behöver en coach!

Erbjudande – Coaching 3 tillfällen inklusive DISC-analys, ta nästa steg i (själv)ledarskapet.

Utbilda dig i PXT - rekryteringstest

Certifiera dig i ett professionellt rekryteringstest – ProfileXT. Utbildningen ger dig kunskap om bakgrund och uppbyggnad, användningsområden, ett eget resultat och träning i återkoppling – allt du behöver för att börja rekrytera med valida underlag.
Välkommen med din anmälan till nästa kursstart 23 Maj 2024.

Utbilda dig i DISC/PPI - beteendeanalys

Certifiera dig i världens mest använda verktyg för beteendeanalys – DISC. Utbildningen ger dig kunskap om bakgrund och uppbyggnad, användningsområden, ett eget resultat och träning i återkoppling.
Välkommen med din anmälan till kursstart 5 September 2024.

DISC-introduktion "Färgerna" Onlineutbildning

Den helt nya onlineutbildningen DISCindicator™ är en enkel och prisvärd introduktionen till DISC-modellen.
Den ger dig kunskap om hur olika beteendestilar påverkar kommunikationen med andra.
Genomförs företagsanpassad.

Utveckla ledare

Utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov, lär känna varandra och varandras värdegrund, förbered och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget.

 

Identifiera och utveckla företagskultur

”Culture always fights strategy” – Hur arbetar du och din organisation med er värdegrund?

 

Skapa och utveckla team

Behöver din ledningsgrupp eller arbetsgrupp ny inspiration och ett mer innovativt sätt att arbeta tillsammans på? Behöver ni integrera olika kulturer och öka effektiviteten i gruppen? Skapa innovativa team!

 

Rekryteringsstöd / Second opinion

Hur tillsätter du rätt person till rätt uppgifter och rätt roll? Vilka möjligheter och risker finns i rekryteringen? Hur coachar du dina medarbetare till deras fulla potential? ProfileXT ger dig tre tester i en med jobbmatchning mot kraven i er organisation.

 

Organisation, strategi & process

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer att förändras. I-do AB’s styrka i förändringsarbete är att vi påbörjar förändringsarbetet där era medarbetare och organisationen befinner sig. Vi jobbar tillsammans med er mot målet!

I do hjälper ditt företag att växa genom de små och stora händelser ni måste ta er igenom. Från stöd vid att hitta rätt personal, att få teamet att fungera effektivt ihop till hopslagningar av bolag & att utveckla er företagskultur!

Vi arbetar coachande med chefsstöd och ledarutveckling.
Din framgång är vårt fokus.

”Jag har anlitat I do AB för ledarcoaching och utvecklingsinsatser för ledningsgrupp och min avdelning. Jag har även nyttjat test och second opinion i samband med rekrytering. Samarbetet har pågått under flera år och har bland annat resulterat i uppnådda individuella och avdelningsvisa mål avseende intern verksamhetsutveckling. För mig är I do AB ett professionellt företag som är lyhörda för mina behov och som hjälper mig själv finna de lösningar som jag har behov av.”

 

Avdelningschef, Inom Samhällsbyggnad