DISC-introduktion "Färgerna" Onlineutbildning

Den helt nya onlineutbildningen DISCindicator™ är en enkel och prisvärd introduktionen till DISC-modellen.
Den ger dig kunskap om hur olika beteendestilar påverkar kommunikationen med andra. 
Vi lovar att du får både roliga och användbara insikter.
Genomförs företagsanpassad och som öppna utbildningar – nästa kursstart 18 augusti!

Sommarerbjudande

Alla behöver en coach!
Sommarerbjudande – Coaching 3 tillfällen inklusive DISC-analys, ta nästa steg i ledarskapet.

Ledarskap på distans | Webinar

Hur anpassa ledarskapet till olikheter i teamet och nya arbetssätt?
Vilka medarbetare mår bra och presterar på distans och vilka gör det inte?
Om prestation, olikheter och nya arbetssätt
Online torsdag 20 augusti kl 16.

Medarbetarskap på distans | Webinar

Så här påverkas beteende och kommunikation av distansarbete.

Online torsdag 27 augusti kl 16.

Utbilda dig i DISC/PPI - beteendeanalys

Certifiera dig i världens mest använda verktyg för beteendeanalys – DISC. Utbildningen ger dig kunskap om bakgrund och uppbyggnad, användningsområden, ett eget resultat och träning i återkoppling.

Välkommen med din anmälan till nästa kursstart den 10 september!

Utveckla ledare

Utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov, lär känna varandra och varandras värdegrund, förbered och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget.

 

Identifiera och utveckla företagskultur

“Culture always fights strategy” – Hur arbetar du och din organisation med er värdegrund?

 

Chef att hyra

HR-tjänster inom rekrytering, bygga och utveckla HR-stöd samt organisation, stöd till chefer och arbetsrätt. Verksamhetschef inom områden som; HR, Marknad, Försäljning, Kundservice/Call center, Konsultverksamhet och Administration/Shared service.

Skapa och utveckla team

Behöver din ledningsgrupp eller arbetsgrupp ny inspiration och ett mer innovativt sätt att arbeta tillsammans på? Behöver ni integrera olika kulturer och öka effektiviteten i gruppen? Skapa innovativa team!

 

Rekryteringsstöd

Hur tillsätter du rätt person till rätt uppgifter och rätt roll? Vilka möjligheter och risker finns i rekryteringen? Hur coachar du dina medarbetare till deras fulla potential? ProfileXT ger dig tre tester i en med jobbmatchning mot kraven i er organisation.

 

Organisation, strategi & process

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer att förändras. I-do AB’s styrka i förändringsarbete är att vi påbörjar förändringsarbetet där era medarbetare och organisationen befinner sig. Vi jobbar tillsammans med er mot målet!

Vi hjälper ditt företag att växa genom de små och stora händelser ni måste ta er igenom. Från stöd vid att hitta rätt personal, att få teamet att fungera effektivt ihop till hopslagningar av bolag & att utveckla er företagskultur.

Vi arbetar coachande med chefsstöd och ledarutveckling. Din framgång är vårt fokus.

“Jag har anlitat I do AB för ledarcoaching och utvecklingsinsatser för ledningsgrupp och min avdelning. Jag har även nyttjat test och second opinion i samband med rekrytering. Samarbetet har pågått under flera år och har bland annat resulterat i uppnådda individuella och avdelningsvisa mål avseende intern verksamhetsutveckling. För mig är I do AB ett professionellt företag som är lyhörda för mina behov och som hjälper mig själv finna de lösningar som jag har behov av.”

 

Avdelningschef, Inom Samhällsbyggnad