Utveckla ledare

Förbereda och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget, utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov och lära känna varandra och varandras värdegrund.

 

Identifiera och utveckla företagskultur

”Culture always fights strategy”

 

Chef att hyra

Förbereda och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget, utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov och lära känna varandra och varandras värdegrund.

Skapa och utveckla team

Behöver din ledningsgrupp eller arbetsgrupp ny inspiration och ett mer innovativt sätt att arbeta tillsammans på? Behöver ni integrera olika kulturer och öka effektiviteten i gruppen? Skapa innovativa team!

 

Rekryteringsstöd

Hur tillsätter du rätt person till rätt uppgifter och rätt roll? Vilka möjligheter och risker finns i rekryteringen/placeringen? Hur coachar du dina medarbetare till deras fulla potential? Profile XT, ger dig tre tester i en med jobbmatchning mot kraven i er organisation.

 

Organisation, strategi & process

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer att förändras. I-do AB’s styrka vad gäller förändringsarbete är att vi sätter oss in i och påbörjar förändringsarbetet där människorna och organisationen befinner sig.
Vi och kunden jobbar tillsammans mot målet.

Vi hjälper ditt företag att växa genom de små och stora händelser ni måste ta er igenom. Från stöd vid att hitta rätt personal, att få teamet att fungera effektivt ihop till hopslagningar av bolag & att utveckla er företagskultur.

Vi arbetar coachande med chefsstöd och ledarutveckling. Din framgång är vårt fokus.

Kommande evenemang

  1. Certifieringsutbildning DISC/PPI

    september 6 @ 09:30 - 16:30

”Jag har anlitat I do AB för ledarcoaching och utvecklingsinsatser för ledningsgrupp och min avdelning inom WSP Samhällsbyggnad. Jag har även nyttjat test och second opinion i samband med rekrytering. Samarbetet har pågått under flera år och har bland annat resulterat i uppnådda individuella och avdelningsvisa mål avseende intern verksamhetsutveckling. För mig är I do AB ett professionellt företag som är lyhörda för mina behov och som hjälper mig själv finna de lösningar som jag har behov av.”

 

Elisabeth Söderberg

Avdelningschef, WSP Samhällsbyggnad Karlstad